Η εταιρεία ΤΕΡΓΟΝ Ο.Ε. Με επαγγελματική δεοντολογία και υπευθυνότητα επιδιώκουμε την επίτευξη του άριστου αποτελέσματος.

Η ΤΕΡΓΟΝ Ο.Ε. ιδρύθηκε το 2011 από τον κύριο Τζεπραϊλίδη Δημήτριο με σαρανταετή δραστηριότητα και εμπειρία στην κατασκευή και διαχείριση έργων, συνεργαζόμενος με πλήθος εταιρειών του κατασκευαστικού κλάδου, και είναι εξέλιξη της ατομικής επιχείρησης που λειτουργούσε απο το 1999. 

Οι κυριότερες δραστηριότητές της ΤΕΡΓΟΝ Ο.Ε. αφορούν σε:

  • Εκτέλεση έργων του ενεργειακού τομέα, συμπεριλαμβανομένων ειδικών μεταλλικών κατασκευών καθώς και εξειδικευμένων μηχανολογικών εφαρμογών.
  • Ανέγερση και συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
  • Εκτέλεση έργων υδραυλικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων και εφαρμογών.
  • Εγκατάσταση εξοπλισμού και δικτύων βιομηχανικής ψύξης.
  • Εκτέλεση εργασιών συντήρησης υψηλής πίεσης ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών.